MANAGEMENT. CONSULTANȚĂ

Oferim servicii de consultanță și management în vederea întocmirii devizelor oferta pentru firmele de construcții și instalații pentru participarea la licitații publice sau private pentru toată gama de lucrări de construcții și instalații.

Firmelor de construcții și instalații, cu activitate discontinuă sau sezonieră, celor care nu au personal devizier angajat, le oferim servicii de elaborare de liste de cantități, analiză corectă a antemasuratorilor, prelucrări și analize cantități lucrări de construcții și instalații, liste de echipamente și utilaje tehnice.

Aceste servicii le oferim și firmelor ce doresc externalizarea serviciului ofertare/licitatii, inclusiv cu acordarea de sprijin în perioada de execuție prin activitatea de întocmire de situații de plată cu eventualele NR-uri, NCS-uri.

Vă stăm la dispoziție cu analiza tehnică a proiectului tehnic prin elaborarea activităților, stabilirea corectă a categoriilor de lucrări, încadrarea lucrărilor conform proiect tehnic.

Firmelor de proiectare și arhitectură le stăm la dispoziție cu întocmirea documentației tehnico-economice pentru licitații în faza de SF și PT, cu estimarea valorii investiției în vederea obținerii finanțării.

OFERTARE

Întocmim devize și documentatii pentru participarea la licitatii si cereri de oferta pentru lucrări de construcții civile și industriale, fie noi, fie pentru reparatii, pentru lucrări de instalații gaze naturale, sanitare, electrice, etc., pentru lucrări de infrastructura drumuri și poduri.

Realizăm întreaga documentație pentru participarea la licitații publice începând cu documentele de precalificare/calificare, continuând cu întocmirea ofertei tehnice, conform specificațiilor fișei de date publicate și încheind cu întocmirea ofertei financiare conform cerințelor și solicitărilor dumneavoastră.

Astfel vom realiza următoarele tipuri de rapoarte:

• F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

• F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;

• F3 – Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari;

• F4 – Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice;

• F5 – Fisa tehnica a utilajului;

• F6 – Grafic general de realizare a investitiei publice;

• C6 – Lista consumurilor de resurse de material;

• C7 – Lista consumurilor cu mana de lucru;

• C8 – Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii;

• C9 – Lista consumurilor privind transporturile.