Servicii

Intocmim devize la cel mai bun pret de pe piata

Intocmim devize la cel mai bun pret de pe piata

Intocmire oferte lucrari

Intocmim devize estimative pentru licitatii publice, devize pentru constructii civile si industriale, devize drumuri, devize instalatii, realizam devize estimative pentru persoane fizice si juridice, in vederea construirii de locuinte – case, vile, spatii comerciale, hoteluri, sedii firme, hale de productie.
Realizam astfel devize oferta pe categorii de lucrari (constructii, instalatii), extrase de resurse (material, manopera, utilaje, transport), centralizatoare pe obiecte si obiective, grafic de executie a lucrarilor.
Se pot intocmi urmatoarele formulare:
– centralizator financiar al obiectivelor – Formular F1,
– centralizator financiar al obiectelor – Formular F2,
– lista cantitatilor de lucrari pe categorii de lucrari – Formular F3,
– lista utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj – Formular F4,
– fise tehnice pentru pentru Lista utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj – Formular F5,
– graficul general de realizare al investitiei,
– lista cuprinzand consumurile de resurse materiale – Formular C6,
– lista cuprinzand consumurile de manopera – Formular C7,
– lista cuprinzand consumurile de utilaj – Formular C8,
– lista cuprinzand consumurile de transport – Formular C9
Intocmire situatii de plata
Intocmim situatii de lucrari pe baza atasamentelor primite din santier, prin incadrarea lucrarilor executate in articole de deviz existente, realizam extrase de resurse pentru fiecare situatie de lucrari la nivel de investitie sau deviz de lucrari, atasamente, balanta la nivel de articol, rest de realizat.
Intocmire documentatie eligibilitate pentru participarea la licitatii
Intocmim documentatia de eligibilitate/precalificare conform fiselor de date, anunturi de participare pentru licitatii publicate pe S.E.A.P., Bursa Romana de Marfuri, etc. sau private.
Pentru toate tipurile de lucrari, indiferent de finantare, stat, europeana sau privata, realizam intocmirea documentatiei tehnico-economice dupa antemasuratoare cu/fara incadrarea pe articole de deviz pentru etapele de ofertare si contractare, precum si decontarea lucrarilor pe baza de situatii de plata lunare, trimestriale, etc.