Sistemul de achizitii publice – SEAP

Oferim consultanta si asiguram eligibilitatea operatorilor economici in vederea participarii la procedurile de achizitie publica ce au ca obiect executarea de lucrari, prestarea de servicii sau furnizarea de produse.
Servicii:

• inregistrare in sistemul SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice);
• obtinere / recuperare / reinnoire certificat digital SEAP precum si instalarea acestuia;

 • asistenta in vederea utilizarii platformei SEAP
  • intocmire / gestiune catalog de produse / servicii / lucrari, pentru achizitii directe (inclusiv cumparare pozitii de catalog)
  • identificarea licitatiilor de interes pentru firma dvs.;
  • analiza documentatiei de atribuire;
  • verificarea conditiilor de eligibilitate;
  • completarea DUAE, a formularelor si a declaratiilor;
  • intocmirea completa a ofertei: DUAE, documente de calificare, propunere tehnica si propunere financiara;
 • semnare electronica a ofertei
 • incarcarea ofertei in SEAP
  • elaborarea de contracte, acorduri de subcontractare, acorduri de asociere, angajamente terti sustinatori;
 • asistenta tehnica privind utilizarea semnaturii electronice, criptarea pretului, vizualizarea documentelor semnate electronic etc.;
  • intocmirea si transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire;
  • elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari emise de autoritatile contractante;
 • interpretarea legislatiei privind achizitiile publice;
  • asistenta si sprijin pe intreg parcursul procedurii;
  • rezolvarea oricaror probleme intampinate de catre operatorii economici.